Close

6. juni 2010

Vold blant unge muslimer

Det er en offisiell tysk studie som sier at det er en kausal sammenheng mellom tro og vold blant unge muslimer, og har dermed bekreftet det alle intuitivt vet.  Naturligvis våger ikke studien å sette fingeren på den skyldige: Islam. Det er for betent. Den  foretrekker å skylde på hvordan religionen av hat og intoleranse  er innpodet. Men det er selvsagt islamske tekster som sår frøene av hat og intoleranse. Man lærer at man må bekjempe de vantro inntil full dominans av islam (Koranen, 2:193). Man lærer at den gode troende ikke skal ha jøder og kristne som venner (Koranen 5:51), at menn er bedre enn kvinner og har rett til å slå dem (Koranen, 4:34), og at koner er seksuelle objekter tilgjengelige til mannen (Koranen 2:223).

Ifølge denne studien utført av tyske myndigheter, viser det seg at jo mer fromme unge muslimer er, jo mer sannsynlig er det at de blir voldelige. Ifølge studien, er dette fenomenet ikke knyttet til islam i seg selv, men hvordan den blir undervist.

Tilbøyeligheten til å begå voldelige forbrytelser blant unge muslimske innvandrere i Tyskland øker med graden av fromhet, ifølge en felles studie av innenriksdepartementet og det tyske Institutt for kriminologi i Niedersachsen (KFN).

Til sammenligning gjelder det motsatte for kristne innvandrere, viser undersøkelsen. Tendensen for unge katolikker og protestanter til å begå voldelige forbrytelser som væpnet ran eller overfall, avtar med deres religiøse glød.

Christian Pfeiffer, direktør for KFN og forfatter av studien, sier: unge muslimske innvandrere er ofte eksponert i deres religion og deres hjem til et mer konservativt syn på ting, og hevder deres rett til et visst antall mannlige privilegium.

Den tyske innenriksminister Thomas de Maizière, har bedt om at resultatene av studien blir satt på dagsorden i den kommende konferansen om islam.

KFN har gjennomført intervjuer med 45 000 unge  i alderen 14-16 år i 61 byer i Tyskland mellom 2007 og 2008.  Og 10.000 av dem hadde innvandrerbakgrunn.

Den fant at innvandrere som er bedre integrert kommer  fra familier som ikke er religiøse.

Kilde Deutsche Welle