Close

16. oktober 2011

Tyskerne bryter en tabu

Som kabyle, ønsker jeg å uttrykke min takknemlighet til tyskerne som er nevnt her og parlamentsmedlemmer i den parlamentariske gruppen av Bundestag, Die Linke, og gjennom dem, det tyske folk, for å trekke oppmerksomheten  til den tyske regjeringen om  kombinerte forbrytelser  av den algeriske regjeringen og  væpnede islamistiske grupper mot Kabylia og dets folk, og om den algeriske politiske viljen  til å slette vår identitet, vår historie og kultur.

Planen til den algeriske regjeringen begynte i 1962, ved å slette Kabylias grenser, avgrenset omtrentlig under uavhengighet krigen.  Kabylias grense ble redusert fra det den var før sin annektering til Algerie av franskmennene i 1857.

Som en følge av besøket av president Ferhat Mehenni og utenriksminister Lyazid Abid, av den provisoriske  Kabylske regjeringen som ble gjennomført den 23 august og 19 september 2011 i Bundestag i Berlin, Tyskland,  har medlemmene Ulla Jelpke, Andrej Hunko, Niema Movassat, Raju Sharma, Frank Tempel og den parlamentariske gruppen DIE Linke offisielt gjort den tyske regjeringen oppmerksom på situasjonen i Kabylia og anerkjennelsen av GPK (Kabylsk regjering). Skriftlig spørsmål, som regjeringen til Angela Merkel må svare – innen to uker, som fastsatt av artikkel 104 av reglene i Bundestag – er stilt denne uken av Forbundsdagen til den tyske regjeringen..

(Jeg vil minne leserne om at det finnes 10 millioner kabyler i verden, 7 millioner bor i Kabylia)

1. Hvordan den tyske regjeringen ser på den politiske og sosiale situasjonen i Kabylia?

a) Er den tyske regjeringen  klar over skadene på det Kabylske folket på grunn av undertrykkelse påført av den sentrale regjeringen i Algerie?
b) Hvordan den tyske regjeringen ser  på holdningen til den algeriske regjeringen vis-à-vis behovet for autonomi krevd av Kabyler?

2. Er den tyske regjeringen kjent med overgrepene fra sikkerhetsstyrkene og den algeriske hæren:

a) i Algerie generelt?

b) i Kabylia spesielt?

3. Når, og i hvilke tilfeller og med hvilket resultatet, har den tyske regjeringen diskutert med det algeriske regimet om situasjonen for menneskerettighetene i Algerie generelt og i Kabylia spesielt?

4. Er det noen kontakt mellom den Kabylske provisoriske regjeringen og den tyske regjeringen?

a) Er den tyske regjeringen klar over eksistensen av GPK?

b) Hva var den tyske regjeringens svar på forespørsler fra GPK?

c) Er det forbindelser mellom den tyske regjeringen og GPK?

d) Har den tyske regjeringen  hensikt å etablere relasjoner med GPK?

e) Vurderer den tyske regjeringen  en offisiell anerkjennelse av den kabylske provisoriske regjeringen i eksil?

5. Er  den tyske regjering blitt gjort oppmerksom på bruken av våpen levert til Algerie eller er lokalt produsert under tysk  lisens og brukes i Kabylia?

6. Er salget av tysk militært utstyr til Algerie  på bestemte vilkår?

a) Var det eller er det et forhold mellom tyske olje og gass selskaper som opererer  i Algerie, og salget av våpen fra Tyskland til dette landet?

b)Levering av våpen eller tillatelse til produksjon av tyske våpen til Algerie, var de knyttet til etablering og etterlevelse av menneskerettigheter, i henhold til prinsippene til”Federal regjerings politisk om tildeling av konsesjoner for våpenleveranser eller lisensiert og produksjon “av 19 januar 2000?

7. Har den tyske regjeringen vilje til å hjelpe direkte eller indirekte Kabylia økonomisk og kulturelt?

8. Er den tyske regjeringen  klar til å offisielt fordømme den algeriske regjeringen og dens klare brudd på menneskerettigheter i Kabylia?

9. Hva slags informasjon innehas i den tyske regjeringen vedr. aktiviteter til væpnede islamistiske grupper som opererer i Kabylia?

a) Vet den tyske regjeringen antall ofre for bomber og angrep siden valget av president Bouteflika?

b) Er den en tyske regjeringen klar over det tette samarbeidet mellom de væpnede islamistiske grupper og den Algeriske staten?

Berlin, 29 september 2011

Dr. Gregor Gysi og den parlamentariske gruppen

http://www.linksfraktion.de

http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_10/2011_391/19.html

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/072/1707242.pdf