Close

21. september 2017

Spanske statskupp mot Katalanske selvbestemmelse

Spania har nettopp nådd en farlig uføret.

Denne 20/09/2017, ved å gjøre en stat kupp mot Catalonia rett til selvbestemmelse, er det alle katalaner som blir presset inn i uavhengighetens leir.

Arrestasjonen av de katalanske folkevalgte representanter er på ingen måte en løsning for Madrid. På et tidspunkt, vil de måtte innrømme at at bestemmelsen av et folk for deres frihet, så lenge de ikke bruker vold, er ustyrlig.

Ansvaret for dette spanske konstitusjonelle vraket ligger både i en tekst som ikke overholder folks rett til selvbestemmelse og i nektelsen av statsminister Mariano Rajoy for å respektere demokrati. Man forsvarer ikke en grunnlov ved å begrave den, man respekterer ikke friheten ved å undertrykke den.

Kabylia, som fordømmer denne autoritære trenden, uttrykker sin støtte til det katalanske folket og dets arresterte politikere.

Anavads president oppfordrer konge av Spania til klokt og raskt å gjenopprette konstitusjonell orden uten å stille spørsmål til folkeavstemningen den 1. oktober i Catalonia.

Han oppfordrer EU og dets parlament til å takle dette alvorlige brudd på et vesentlig prinsipp i internasjonal lov, folks rett til selvbestemmelse.

Eksil: 20/09/2017

For presidenten i Anavad
Ms. Sakina på Sliman, talsperson