Close

27. november 2011

Situasjonen i Libya den 25 nov 2011

I Libya pågår krigføring mellom klanene nå åpenlys i Tripolitania. De fem store klanene er tilhørende i Sirte, i Misrata, i Bani Walid, i Jebel Nefusa og Zenten og Tripoli:

Stammene av regionen Sirte, knust under NATO bomber, stanset kampen, men de har beholdt sin lojalitet. Nå som vestlige flyvåpen er tilbake til sin baser, er de klar til å fortsette kampen mot CNT.
Misrata militsen , de som fanget og lynsjet oberst Gaddafi, er ikke lojale mot noen annen myndighet enn sine ledere. Alle parter i Tripoli, inkludert Tripolis islamister, hater dem.
Sør for Misrata rundt Bani Walid Tripolitansk finner man fraksjonen Warfalla-stammen med ca 500 000 medlemmer. Disse er fortsatt trofast mot det gamle regimet.
I regionen Tripoli har kampene mellom militsene i den berbiske Gebel Nefusa og Zenten på den ene side, og islamister av Tripoli Military Council (TMC) på den andre side, akselerert de siste dagene.

En meget viktig begivenhet skjedde den 25. november da Abelhakim Belhaj, leder av TMC, ble arrestert på flyplassen i Tripoli med falsk identitet. Han forsøkte  å fly til Tyrkia. Arrestasjonen av fundamentalisten og veteranene fra Afghanistan støttet av Qatar, understrekker en milepæl i utviklingen av den libyske situasjonen. Hvorfor den rokomboleske reise? Har han følte seg truet og derfor tvunget til å flyktet ? Skulle han på et hemmelig oppdrag i Tyrkia? Arrestasjonen markerer starten av avvisning av det undertrykkende stedsnærvær av krefter og agenter fra Qatar. Mange libyere lurer på om deres land muligens har blitt en koloni av det velstående, men lite befolkede emiratet hvor hæren er sammensatt av leiesoldater.

Abelhakim Belhaj ble frigitt på appell av presidenten av CNT, Mustapha Abdul Jalil.

Kjernen av problemet som observatører har nok en gang ikke sett, og noen igjen vil se på igjen når de har lest mine utsagn, uten selvfølgelig å sitere meg, er at berbere har besluttet å spille ut sine kort. Tapere – som jeg sa – i den nye politiske situasjonen, finner de seg faktisk der de var før fallet av Gaddafi regime, møtt med en arabisk-muslimske nasjonalisme som benekter deres eksistens. Ingen minister i den nye regjeringen er berberne, som med sine to brigader, utgjorde den eneste militære operative elementet i opprøret. Stilt overfor denne situasjonen, den 25 november, har konferansen for den libyske Amazighene (berber) suspendert sitt forhold til CNT.

Militært synes berbere å ha tatt kontroll over deler av byen Tripoli, inkludert flyplassen. En annen fordel er at de holdt Seif al-Islam Gaddafi som fange, og de behandlet ham med omtanke og med respekt. En slik holdning skal ikke oversees, fordi det står i kontrast til den vanærende behandling som Misrata militsen gjorde me Seif al-Islams far, og som mange libyere har sverget hevn over.

Dersom den nåværende regjeringen ikke er tilfredsstillende for berbere, som utgjør ca 10% av 6 millioner libyere , vil en allianse vende seg mot både CNT og mot Misrata. Denne alliansen, inkludere deres militser, som består av Warfalla fraksjonen fra Tripolitania og stammene fra Sirte regionen, kan bli konstituert . Det ville være en lett match å ta over Tripoli. Kun Misrata kan gi motstand en liten stund. I tillegg, i sør, er Tuareger og Tubuer også forblitt tro mot sine tidligere allianser.

Cyrenaica, som nå er under direkte kontroll av islamistene, unnslapp faktisk myndighetene i Tripoli.

Bernard Lugan