Close

29. november 2011

Salem Zenia tildelt den internasjonale “Frie stemmer”

Foreningen av katalanske forfattere ‘PEN katalansk”, har tildelt den Kabylske forfatteren Salem Zenia den II International Prize “Frie stemmer”. Prisen er spesielt dedikert til forfattere som har forsvart og fortsetter å forsvare ytringsfriheten.

“Vi gikk til jobben om morgenen, men vi viste ikke  om vi ville komme igjen om kvelden”

Last night was held in Santanyí dinner delivery of the Second International Voice Award Free. This event concluded the program of the PEN Week in Mallorca.

Thirty participants have gathered today in Santanyí in granting the award dinner ‘Free Speech’, the Catalan PEN awards to a writer who has suffered imprisonment or persecution because of his writings and this year has gone in the expression of Amazigh writer Salem Zenia. This was the last act of a series of activities organized by the Catalan PEN this week in several cities: Palma Binissalem and today under the heading Santanyí PEN Week in Mallorca.

The award dinner was attended by the Director General of Culture of the Government of the Islands, Isabel Cerda, the Minister of Culture of the Council of Mallorca John Rotger, director of the IEB Christopher Vidal and the coordinator of activities of the Institut Ramon Llull, Margarita Vidal.

During the dinner the president of PEN, Carmen Arenas, mentioned the importance of “difficult times”, to give full support to culture and language. Arenas pointed out that “the writer needs a language with good health,” because the instrument is working and needs a modern tool that allows you to literary excellence.

Also pointed out that the writers are too often seen as a threat, a threat and totalitarian powers tend to pursue them because the writers have a unique power: “the power of words.”

Arenas already mentioned that the defense of linguistic rights and freedom of expression are two of the main tasks of PEN since its inception in 1921. “Many writers around the world are still persecuted, threatened, tortured and even murdered or imprisoned for expressing their ideas freely,” is riveting.

The award-winning writer, Salem Zenia has received a sculpture of William Aulí given by the Ministry of Culture. In his speech, Zenia referred to the situation in his country by recalling that “I come from a country where crime is open his mouth, love is a crime, be different, forbidden.” “I’m not advocating for a cause is my cause,” said, “but because it is a just cause. And that is why we also defend all just causes of the world “,” belong to a common, shared many things. Our duty is to look primarily at the things that unite us “he added.

Zenia, who thanked the award, said “this award is a noble project. For me it is not only recognition but also a duty to always protect the Catalan PEN. ”

He closed the ceremony the Mayor of Santanyí, Miguel Vidal, who opened the villa Santanyí all “just causes like the one rewarded for dinner.”

Originale: http://www.pencatala.cat/actualitat/pen-catala-lliura-premi-internacional-veu-lliure-lescriptor-dexpressio-amazig-salem-zenia

Salem Zenia (født 26. september 1962 i Frèha, Tizi-Ouzou i Algerie) er en kabylsk poet og romanforfatter. Han lever for tiden i eksil i Barcelona, der han er skribent og journalist. Der har han bodd siden han ble nødt til å forlate hjemlandet Algerieetter økende uroligheter og forfølgelse. Zenia har i mange år arbeidet for å fremme berbisk litteratur og språk.

Karrierre

Salem Zenia har i flere år jobbet som journalist og har fulgt utviklingen i kampen for berbiske rettigheter. I 1998 startet han sitt eget tidsskrift, Racines/Iz’uran som er tospråklig, fransk/tamazigh. Hovedsaken er å fremme berbisk litteratur.

I 1993 ble den tospråklige diktsamlingen Les rêves de Ydir/Tirga n Ydir (Ydirs Drømmer) utgitt og i 1995 ble (L’alba) utgitt. Romanen er selvbiografisk og beskriver 80-tallet Cabilia. Romanen Lyil d wefru (Mellom regimet og sverdet) ble utgitt i 2003. Den handler om en tragisk historie som utspiller seg i et Algerie ødelagt av en krig uten navn hvor ulike ideologier konfronteres. Diktsamlingen Tifeswin/Primavere (Vår) er en hyllest til alle vårer som har erklært en era for frihet og kjærlighet og ble skrevet i de mørke årene, Farget røde av blod: 90-tallet og speiler en ulevd ungdom, voldelig og frustrert og deres forsøk på kjærlighet og frihet ble utgitt i 2004.

I 2005 mottok han en ærespris for sine samlede verker fra den Tamazighiske forening i Paris, et organ som forsvarer og promoterer det berbiske språk og kultur.

Bibliografi

  • Les rêves de Ydir/Tirga n Yidir (Ydirs drømmer), Tospråklig dikt 1993
  • Tafrara, roman 1995
  • Lyil d wefru (Mellom regimet og sverdet), roman 2003
  • Tifeswin/Primavere (Vår), dikt 2004

http://no.wikipedia.org/wiki/Salem_Zenia

Forfatteren Salem Zenia har flyktet fra Algerie både på grunn av sitt engasjement for en demokratisk sekulær stat og berbernes rettigheter.

I Algerie utgjorde islamister en konstant trussel for Salem Zenia, og staten hindret ham i å utøve sitt forfatterskap.

Berbiske rettigheter

Salem Zenia er berber, eller Amazigh som de kaller seg selv (frie menn), og skriver på det berbiske språket: Tamazight. Zenia har vært aktiv, og deltatt i mange demonstrasjoner for gjenreisningen av rettigheter for berberne.

Han har fulgt utviklingen i kampen for berbiske rettigheter, spesielt gjennom sin interesse for kulturelle uttrykk. I juni 1989, under MCBs (Moviment Cultural Berbers) andre seminar var han en av hovedredaktørene av den tredje kommisjonens ’Kultur og kunstnerisk utvikling’.

Fra 1990 til 1995 jobbet han som journalist i publikasjonene Le Pays/Tamurt hvor han hovedsakelig arbeidet med sidene på amazigh. I 1998 startet han sitt eget tidskrift, Racines/Iz’uran. Tidsskriftet er tospråklig fransk/amazigh, og er i hovedsak opptatt av å fremme berbisk litteratur.

15 juli 2005 mottok han en ærespris fra den Tamazighiske forening i Paris, et organ som forsvarer og promoterer det berbiske språk og kultur, for hans samlede verker.

Forfatterskap

Hans første litterære arbeid er en tospråklig samling med dikt: Les rêves de Ydir (Tirga n Yidir)(Ydirs drømmer) utgitt i 1993 i Paris av forlaget Harmattan.

To år senere, i 1995, utga Zenia sin første roman Tafrara (L’alba) på samme forlag. Tafrara er den sjette roman skrevet på Tamazight, etter arbeidene til Aliche, Mezdad, Sadi og U-Hemza. Zenia vedgår at enkelte trekk ved bokens hovedpersonen er selvbiografiske. Han sier også at han indirekte er påvirket av Mammeri, Féraoun og Yacine, av franske forfattere fra det 19 århundre og av amerikanske forfattere som Faulkner. Han ønsker å beskrive Cabilia, men ikke Mammeris eller Féraouns, men 80-tallets Cabilia, hans eget Cabilia.

I 2003 kom Lyil d wefru, (Mellom regimet og sverdet) hans andre roman, også utgitt i Paris. Den omhandler en tragisk historie som utspiller seg i et Algerie ødelagt av en krig uten navn hvor ulike ideologier konfronteres.

Hans siste utgivelse, i 2004, Tifeswin/Primavere (Vår) er en hyllest til alle vårer som har erklært en ny era for frihet og kjærlighet. Denne diktsamlingen ble skrevet i de mørke årene for Algerie, farget røde av blod: 90-tallet. Diktene speiler en ulevd ungdom, voldelig og frustrert og forsøkene på å finne kjærlighet og frihet.

På et leksikalsk nivå griper han fatt i andre berbiske dialekter. Han tror at denne integrerende praksisen av den ligvistiske variasjonen kan, på lang sikt, bidra positivt i opprettelsen av et felles skriftspråk.

Forfulgt forfatter

Zenia er blitt nødt til å ta del i ordningen for forfulgte forfattere på grunn av en dobbel forfølgelse: den lingvistiske fordi han uttrykker seg bare på tamazight, og derfor bare kan publisere utenfor landet sitt, i tillegg til trusselen fra radikale grupper som kjemper for å etablere en muslimsk stat hvor det ikke vil være rom for andre religioner.

http://www.stavanger-kulturhus.no/soelvberget/arkiv/gjestfrihetens_kunster/eksilforfatteren__1/hvem_er_salem_zenia

Salem Zènia

A well-known author and poet, Salem Zènia has been given a diploma of honor from the Tamazgha Association in Paris, for his contributions to Amazigh literature. Zènia is a journalist, poet and novelist. He is also the editor of a francophile monthly publication. Because he writes in the Kabylic-Berber language of Amazigh, and because of his human rights activism, publication of his books has been prohibited in Algeria.

Kjent forfatter og dikter, har Salem Zenia fått et diplom av ære fra Tamazgha Association i Paris, for hans bidrag til Amazigh litteratur. Zenia er en journalist, dikter og romanforfatter. Han er også redaktør for en frankofil månedlig publikasjon. Fordi han skriver i Kabyske-berbiske språk Tamazight, og på grunn av hans menneskerettigheter aktivisme, har utgivelsen av hans bøker blitt forbudt i Algerie.

Salem Zenia – poetry in English and Amazigh

Terrible times

The heart is touched by pain
asking time rather than fate:
“What has become of my brothers?

What wind has confused them
as it got inside them and dried
all love from them,
and cut all their wings?
A wind that carries hatred
and that kills the blossoming flowers.”

This heart cries in sadness.
And I ask time:
What has become of all those
that went together,
soul brothers,
eager for victory?

You have to write in blood
on this scene of life
the beautiful cry of “Freedom”!

You, mother, who is by the door,
scrutinizing with tired eyes
in case your offspring arrives.
The blood has fallen to the ground,
a land that opens
with her innocent heart.
The rogue has managed,
the most tender of the youths
and your child will not return.

Yir zman

Si leɣbayen ul-iw yuɣḍaḍ
ttreɣ zman amessas
amek teḍra d wayetma
Yewwet-d waḍu d ajenṭaḍ
yekcem-asen d afessas
tayri-nni d-ṛebban telma
Yerẓa-n deg iff er am yegḍaḍ
yerna-yasen-d aserdas
yesserwet ajeǧǧig ur yegma
Si leɣbayen ul-iw iru
ttreɣ zman ucmit
amek i d yid-sen teḍra
Yal adrar la d-iserru
ulawen gan timlilit
tikkelt-a temmed nnmara
Yak tennam ad a naru
s idammen ɣef tfelwit
tilelli tezwi tmara !
Kem yeggunin amnar
tiṭ ur terkid
ad d-yejbu umenzu n tasa
Yerwet yidim deg unnar
akal ad yirid
yefka-ken ay imelsa
Bu tirwas yurar
s temẓi ur nemmid
n mmi-m ur d-nusa

————————————————————

When your memory comes to me

Oh moon, we both contemplate you:
I from this side
and her from beyond the waters.
Tell her how much I suffer as
I have my heart broken,
she dwells inside me.

I can not swallow anything
when her memory comes to me.

Our days slip away
I do not know if you realise
and with them the good times.
The love we have together
has not diminished
as it is engraved in our bones.

You are in my mind
every time your memory comes.

You are the one who taught me the facts of life
my love for you is boundless
we live in the stars.
The day we will meet again,
the banks that are now distancing us
will perish in envy.

Towards the moon I draw paths and trails
when your memory comes to me.

Mi kem-id-mmektiɣ

Ay aggur nettani di sin
Nekk agwemmaḍ
Nettat akkin i waman
Inn-as afwad-iw sennin
Ul-iw yuɣḍaḍ
Tzedɣeḍ-iyi deg iẓuran
Ur ttafent abrid tleqqmin
mi kem-id-mmektiɣ
Ussan-nneɣ zerrin
ma yella tḥulfaḍ
ɣas ayen iɛeddan
Tayri-nni i ɣ-yezdin
ur tesmammaḍ
tewcem deg yeɣsan
Ttidireɣ s tkatutin
mi kem-id-mmektiɣ
Temmleḍ-i timeddurin
tayri-m deg-i tfaḍ
nezdeɣ ɣef yetran
Ass-nni n temlilin
cfu ula d igemmaḍ
fell-aɣ ad gen tismin
S aggur greɣ tiberdatin
mi kem-id-mmektiɣ

————————————————————

The Palm

I climbed the palm
to posses her fruits.
I had everything well prepared
and on her shoulders I had carried
the war.

I was breathless
asphyxiated by her mouth.
My heart almost exploded
and flew into the sky.

I climbed onto the palm,
and melted like butter.
My hardened lap
sits within its soft tenderness;
the stake entered the soil,
that is wet on the inside,
and my eye cries
as if it were a fountain.

Tazdayt

Uliɣ tazdayt s leḥmeq
ad d-ččeɣ deg iɛeqqayen-is
Beggseɣ tiɣelt d uberwaq
sawḍeɣ ṭṭrad ɣer yiri-s
Yak yekkaw deg-i lmenṭeq
mi d-yeččur yimi-w d imi-s
Ul-iw yedda ad ifelleq
ssuṛa-w tuff eg ur tris
Uliɣ tazdayt tḥennec-i
fsiɣ am udi n temɣart
Greɣ irebbi d aquran
tegr-d ammas d imleɣwi
Tagwersa tnuda akk tamurt
tufa ttra deg uɣurar
Tiṭ tneff eg d imeṭṭi
di tala yegr lɛinser