Close

18. juli 2016

Minoritet

På grunn av den kriminelle politikken til Frankrike som bygger og støtter en arabisk-muslimske verden, er det to typer minoriteter i Algerie: Imazighen og kvinner.

En minoritet beregnes ikke med andelen mennesker som utgjør den, men ifølge sin vekt (politisk, kulturell …).

Begrepet “minoritet” brukes eufemistisk for å referere til en sosial, etnisk, politisk, seksuell eller religiøs gruppe mennesker dominert av en kultur, politikk, etnisitet eller religion som er dominant og dominerende.

Så det er faktisk et maktforhold som man her kan observere. I apartheid tiden i Sør-Afrika, var den svarte befolkningen mange flere, men var dominerte på alle plan av en hvit befolkning som var mye mindre tallrike.

Men dette lille antallet hvite holdt hele makten og opptrådte som om de var flertallet.

Med minoritet skal man ikke umiddelbart tenke andel av menneskene, men hvem som har politisk og kulturell makt.

I Algerie er arabisk-Islam dominerende, og har all makt, og fungerer som et flertall. Denne situasjonen er enda mer synlig i Marokko der Imazighen er mange flere.