Close

2. januar 2010

Kulturell relativisme bare forsterker bødlene.

Europas har tapt sin identitet  og sine verdier, og virker fascinert av skjebnen til kvinner i land der de er utsatt for så mye lidelse. Noen ser det uten å være  klar over det, slik vi ser en skrekkfilm; grusomhetene påført kvinner – en historie, en video, synes det er fiction. Dette kan kanskje forklares med at i europiske land lever  muslimske jenter og  kvinner  med verdighet i praktiseringen av deres religion. Men disse fakta er avskyelig og gir dem ikke retten til å overse kvinnene!

Kvinner er tvunget inn i seksuelt slaveri, andre som har hatt en  forbedring av sine tilværelse, ser at all deres kamp er kjempet forgjeves med fremveksten av islamismen! Kvinner spør oss  om å høre på deres frykt og problemer. Vi har  ingen rett til å ignorere deres rop! Og myndighetene i vestlige land har ingen rett til å unnskylde vonde handlinger med at det er “deres kultur”. Dette er overhode ikke noe “kultur” – kulturen er alt som fremhever ånden og tillater verdighet og selvstendighet.  Kultur er vitenskap, musikk, kunst, fest! Hvordan vi respekterer dem vi lever med side om side!

I de muslimske landene der kvinner mangler tilgang til dette, lytt til hva de forteller oss! Det er kvinner som ønsker å oppleve virkelig kultur og deres frihet, et kjært ord for Europa.