Close

13. september 2017

Kabylia vil anerkjenne Kurdistans uavhengighet


Den provisoriske regjeringen for Kabylia

Den 25. september 2017 organiserer den delen av Kurdistan som ble tildelt av England til Irak, sin folkeavstemning for uavhengighet. Dette er en første i denne delen av verden hvor østlig despotisme er sterkt imot demokrati og folks frihet. Til tross for truslene om militær inngrep fra naboene, er retten til selvbestemmelse større enn brutal kraft og barbarisme.

Kabylia hilser arrangementet og støtter sine initiatorer. Den Anavad (Foreløpig Kabylske regjeringen i eksil) vil anerkjenne Kurdistans uavhengighet som er validert av stemmesedlene.

Eksil, 12/09/2017

For president Mas Ferhat Mehenni

Masa Sakina At Sliman, talsmann