Close

1. august 2016

Kabylia blir på Verdens Sosiale Forum

Verdens Sosiale Forum (WSF) er den største samlingen/sammenkomsten/konferansen for det sivile samfunn for å finne løsninger på problemene i vår tid.

Siden igangsettelsen i Brasil i 2001, bringer WSF hver gang sammen flere tusen mennesker som deltar i mer enn tusen aktiviteter (workshops, konferanser, kunstneriske innslag …) om ulike temaer (sosiale, solidaritet, økonomi, miljø, menneskerettigheter, demokratisering … ).
erdens sosiale forum 2016 varer fra 9. til 14. august.

Bli med på den største sammenkomsten av det sivile samfunn på planeten med mellom 50 000 til 80 000 mennesker, 5000 organisasjoner i over 120 land og over 1500 aktiviteter!

Noen eksempler på aktiviteter:
Workshops – Store konferanser – Kunstneriske forestillinger, utstillinger – inspirerende møter!

Deltakelse på WSF er en mulighet for alle sosiale transformasjon aktører til å komme sammen og utveksle informasjon om det sivile samfunn, men også for å utvikle felles og varige solidaritetsaksjoner. Det haster med å handle og bygge en annen verden sammen!

Besøk nettsiden for mer informasjon
https://fsm2016.org/en/