Close

11. desember 2011

Kabylerne intensiverer kampen for frihet!

Presidenten av den Kabylske provisoriske regjeringen, Ferhat Mehenni, sa at “MAK er den første politiske styrke i Kabylia og representerer den største trusselen mot den algeriske regimet.”

MAK (Movement for autonomi Kabylia Editor anm.) ble den første politiske styrke i Kabylia. Marsjene  20 april siden 2008 har vært anledninger til å verifisere at dette var sant. “Vår militante gruppe er mer erfarne og mer engasjert enn noen gang. Det er ingen tilfeldighet at den Algirske statsministeren (Ahmed Ouyahia Editor anm.) angriper oss og roser islamistene,” skrev Mehenni i et brev til den II kongressen av MAK avholdt 9 og 10 desember i Bouzeguène. Ifølge ham “er MAK  den eneste politiske styrke som nekter å inngå kompromisser med regimet, og  representerer, med vår troverdighet, den største trusselen mot det morderiske regimet”. Han sa at Kabylia kan ikke forvente dens frelse,verken fra  Algerie eller fra utlandet. “Det Kabylske folk må stole på seg selv. På dette faktum, har vi  lært like mye av vår opplevelse av krigen for uavhengighet og av den siste libyske revolusjon der Imazighene (berberne) gjorde det meste av arbeidet, for til slutt å bli helt ekskludert fra den nye regjeringen”, sa han.

Om endringen som skjer i bevegelsen, som går for kravet om selvbestemmelse i stedet for  autonomi, indikere Ferhat Mehenni at “den algeriske regjeringen vet at uten internasjonal intervensjon, og så lenge er den Kabylske bevegelsen  fredelig , er alle de som bestrider den dømt  enten til  internt fordervelse og dens forsvinning slik skjedd med Archs eller inntil utslitt som  med MCB (bevegelsen for berber kulturen).

Han tilføyer også: “det internasjonale samfunnet forstår ikke og kommer ikke til å mobilisere seg  for et krav for regional autonomi. “Dette er  internt anliggende i et land”. For Mr. Mehenni er det er bare én løsning . Uttrykket som er godtatt i alle internasjonale organer er: selvbestemmelse!. “”Ved å gjøre krav på selvbestemmelse for Kabyle folket til vårt nye motto, er vi  trygge fra innblanding til politikere som ville sette oss i vanskeligheter, og vi øker presset på den algeriske regjeringen. ”

“Trusselen for det algirske styret, sa han, vil være mer alvorlig for ham, som GPK,  vil ha hender i internasjonale fora, være i stand til å mobilisere vestlige opinionen i favør av våre legitime årsak.”

Jeg vil takke Sindre Rudshaug som nylig oppmuntret det Norske folk til å gi sin støtte til frigjøringen av det Kabylske folket.

Back to top