Close

31. mai 2011

Kabyler: Med lidenskap for frihet og absolutt likhet

De kabylske eller berberne, den innfødte rase, stadig forstørret av alle flyktninger fra suksessive beseiringer over andre deler av Nord-Afrika. Kabylene er fjellfolk, fastboende, arbeidere. De har en lidenskap for  frihet og absolutt likhet. De holder  fortsatt den franske kolonien i sjakk.

Blandede etterkommere, men direkte etterkommere av urfolk eller originale innbyggere av landet , ser kabylene seg selv med rette som de legitime eiere av landet. Som sådan,  er de naturligvis  fiender av ulike raser som kom til å slå seg ned på kontinentet deres.

Alle de suksessive kolonister av Nord-Afrika, Medes, karthagerne, romere, arabere, franskmenn, er  i deres øyne kun forhatte inntrengere, og de må bekjempes nådeløst og før eller senere vil de jage dem til sine hjemland .

(in : Emile Carrey, “Récits de Kabylie, Campagne de 1857”, Paris, 1857)


Last ned boken i PDF
A travers la kabylie et les questions kabyles