Close

16. februar 2010

Islam er en del av Norge

Vesten er tålmodig. Den forsøker å bevare sine etiske verdier, dyrt ervervet mot sin egen fortids dumhet, selv om en del av befolkningen av utenlandsk opprinnelse forsøker å påtvinge sin nåværende dumhet. Vesten mener at muslimer rett og slett ikke har pakket godt sine kofferter ved flytting til et fritt land.

Fylt med jødisk-kristne sekulariserte verdier, tenker de vestlige at disse fanatiske muslimer etter hvert vil finne veien til hjerte og fornuft. Hva sier det vestlige folket ?
Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. I mellomtiden, elsk dem uansett. Sett på plass sosiale institusjoner, sosiale tjenester, media, forskere, gudshus, skoler, veiledning, hyre folk til å representere dem og til å bære deres krav, ansett som legitime, til de tillitsvalgte og det sivile samfunn. Gi dem enda mer beviser på at vi er i god tro. Våre borgere vil forstå når de blir kalt for rasister. Alt dette er bare midlertidig.

Ser muslimer de tingene fra denne vinkelen? Dessverre ikke. De gir næring til motsetninger og samfunnskonflikter i et formål som er skjult i tekstene i deres religion. Tålmodighet og beherskelse av andre blir tolket av islamistene som et tegn på svakhet. Ser de ingen fiendtlighet mot dem i vestlige land, føler de seg sterke, svelle av eufori, multiplisere provokasjoner for å skape nettopp denne fiendtlighet, så bruk den til å rettferdiggjøre deres vold (verbal og realt) mot vestlige verdier. De føler seg ustoppelige, åpenlyst rekrutterer de nye kjempere, tenker at seieren er nær forestående.

Det er akkurat den samme taktikken de brukte mot jødene. Det er tydelig: Muslimer tror, uten å være klar over det, at Europa, Israel og USA er av natur muslimske territorier okkupert av vantro og avgudsdyrkere. Hele deres kultur er gjennomsyret av jihadist tanken assimilert gjennom århundrene. Det gjelder også for Asia og resten av verden. Men de går i faser.
Realiteten er at de skal bli slått sønder og sammen som vanlig nazister.