Close

30. september 2011

Internasjonale blasfemidagen

Blasfemi er en forbrytelse i muslimske land. I Norge (avskaffet i 2009) og ellers i Europa, er ikke dette en forbrytelse. Blasfemi, som en straffbar handling, er et konsept laget og brukt av religioner som hadde eller fortsatt har verdslig makt.

Disse religionene, med islam i første rekke, har aldri laget en liste over “blasfemier” som bør straffes. Blasfemibegrepet innebærer alt som mishager den troende eller religiøs autoriteten. For å unngå å bli beskyldt for å være en “blasfemiker”, må en fri tenker stadig si ting som kan glede den troende og forkynner storheten av Allah. Ingenting annet er tillatt, ellers blir det straffeforfølgelse.
I islam er blasfemi vilkårlig, som en definisjon i variabel geometri. Alt kan bli blasfemi, avhengig av humøret til den troende. Sharia-loven spesifiserer ikke nøyaktig hva som er “blasfemi” . Man kan ikke skille blasfemi og det som faller under dårlig manerer, uhøflighet eller bare meninger. Dette er rart fordi Sharia pleier å være konsekvent på mange områder.

Å si “Allah finnes ikke” er en oppfatning som har samme absolutt verdi som en annen oppfatning som sier “Gud eksisterer”. Verken den ene eller den andre påstanden kan bevises. Den ikke-troende forholder seg til ikke å tro, mens den troende blir rasende over at noen ikke tror. Vedkommende er da en vantro i den troendes øyne.
Den vantro argumenterer om hvorfor han ikke tror. Den troende føler seg som et målskive og identifiserer seg med den antatte hellige teksten som den ikke-troende kritiserer. Med dette mener jeg å si at hvis muslimen oppfatter at Koranen trues, vil muslimen oppføre seg truende (eller ihvertfall bli veldig sint hvis han vanligvis er vennlig person).

Den som tror at Allah ikke eksisterer behøver ikke bruke nedverdigende, aggressive eller støtende adjektiver for å bli oppfattet som hånende av den som tror at Allah eksisterer. Han behøver kun å si at den andre er troende, mens han selv ikke tror. Den andre derimot fyrer av en tirade av negative adjektiver (kafir, vantro, blasfemiker, mouchrik, djahil, osv… listen er langt )

Når det gjelder islam, klarer ikke muslimen å forholde seg rolig: Vedkommende gjøre det til en personlig sak.

Jeg kan snakke om havet i timevis med en muslim. Han snakker også om havet, ikke noe problem. Men hvis jeg sier meg uenig med islam, føler han seg personlig krenkt , blir opprørt og får et voldsomt utbrudd som om jeg hadde kritisert utseendet hans på det groveste. Det samme oppførselen finner man også hos jøder, og i en begrenset grad hos kristne. Men muslimen klarer ikke å vise snev av anstendighet. Sinnet undertrykkes heller ikke ved å gi et skinn av høflighet slik de to andre troende karer å gjøre. Så snart noen viser det som oppfattes som den minste fiendtlighet mot islam, slutter muslimen å betrakte kritikeren som et medmenneske. Foran dette mennesket vises det ingen respekt, høflighet eller sivilisert oppførsel: en muslim kan tillate seg alt!