Close

4. februar 2012

Hvorfor gjøre islam til latter?

Fordi det er terapeutiske! Latterliggjøring er en svært effektiv måte å overbevise de som er uvillige til å tenke, til å gjøre det. Skamfølelse er en stor motivator.

Muhammad led av en ondartet, narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Hans tilhengere har inntatt det narsissistiske universet så til de grader at de har prøvd å etterligne, tenker og å oppføre seg som ham. De har blitt narsissister ved forlengelse. Dette skjer i alle kulter. Guruens galskap reflekters på tilhengerne, som overgir sin intelligens til ham, og følge ham ubetinget og viljeløst.

For narsissisten er grandiose følelser og selvtillit viktig. Han ønsker å bli anerkjent uten rimelig fortjeneste. Han krever faktisk anerkjennelse og særbehandling. Respekt forventes uten å føle noen forpliktelse til å gjengjelde. Narsissistens selvbilde styrkes ved å nedvurdere din betydning. Han kritiserer deg hemningsløst. Din menneskelige verdi forringes. Du er betydningsløs. Men du har ikke lov til å kritisere narsissisten. Det er greit for han å krenke dine rettigheter, begå overgrep mot deg, til og med drepe deg, men du har ikke lov å ta igjen. Faktisk krever narsisssisten privilegier som ikke er tilgjengelige for andre. Det han ønsker er din underkastelse. Det er hva islam handler om – underkastelse.

Mobberne er narsissister. De bør ikke få viljen sin ellers de blir modigere og krever mer. De vil aldri bli fornøyd. Jo mer du gir, jo mer krevende blir de. De kan aldri ha nok narsissistiske forsyninger. Det er en feil å gi etter for deres luner og overholde deres krav.

Narsissisten tar seg selv veldig alvorlig. Han mangler selvtillit, og det han gruer seg mest for er ydmykelser. For ham er image alt. Han angriper deg verbalt, fysisk eller begge deler. Han fremhever dine feil og fornedre deg. Ved å gjøre dette føler hans egne nederlag lettere å bære. Han skjuler seg bak en falskt maske av selvrettferdighet. Det bildet må ødelegges og måten å gjøre det på er ved latterliggjøring.

Charlie Chaplin visste hvilken kraft det ligger i latterliggjøring. Som en sterk motstander av rasisme, bestemte Chaplin (i 1937) å lage en film om farene ved fascisme. Som Chaplin påpekte i sin selvbiografi ble det gjort forsøk på å stoppe filmen : “Halvveis i gjennomføringen av The Great Dictator begynte jeg å motta alarmerende meldinger fra United Artists. De hadde fått beskjed fra Hays Office om å informere meg om at jeg kom til å få trøbbel med sensuren. Også det engelske kontoret var veldig bekymret over anti-Hitler bildet og tvilte på om det kunne bli vist i Storbritannia. Men jeg var fast bestemt på å gå videre, for Hitler måtte latterliggjøres. “(Charles Chaplin, My Autobiography, 1964)

Akkurat som i trettiårene er det i dag er det mange nyttige idioter som forsvarer islam ved å pålegge sensur og forsøke å bringe kritikere til taushet. Disse toskene må også gjøres til skamme .

Ikke undervurder kraften i latterliggjøring. Den er ikke noe å le av. Ved å latterliggjøre Muhammed og islam skal vi hjelpe muslimene til å bli kvitt kulten. De må bli flaut å kalle seg selv muslim.

Denne behandlingen fungerer. Jeg har sett det mange ganger. Intelligente mennesker, som forsvarer Islam i begynnelsen, føler seg flau over å bli kalt muslimer når de ser dumskapen ved denne kulten. Så hevder de at de ikke er muslimer. De prøver å ta avstand. Denne distanseringen trenger ikke være dyptfølt til å begynne med, men det faktum at de foretrekker å skjule sine egentlige følelser overfor islam fordi de er flau, er det er det første viktige steget på veien mot å forlate islam . Det er bare et tidsspørsmål før de kutter navlestrengen helt og bli kvitt denne kulten.

I dag blir muslimer sinte hvis du latterliggjør deres tro, men når de er fri fra dette sinnets slaveri kommer de til å takke deg for det.

Latterliggjør islam og latterliggjør dem som forsvarer den. Skammuliggjør all nyttige idioter og alle som dysser ned kritikken av islam, selv om deres navn måtte være Charles Windsor eller Bill Clinton. Avdekk dumhetene ved islam og le av dens uvitende støttespillere.
Islam blir historie når dens dumskap blir så opplagt at enhver person med intelligens blir flau over å assosiere seg med den eller forsvare den.

I en ikke altfor fjern fremtid vil det å kalle en person “muslim” bli oppfattet som en fornærmelse. Fornærmelsen vil føles like støtende som om han hadde blitt kalt “nazist”.