Close

28. november 2010

Fra avkolonisering til regional autonomi

Presidenten til den kabylske provisoriske regjeringen, Mr. Ferhat Mehenni ga et foredrag for over 200 mennesker på invitasjon fra Sør-Studenter forening ved Universitetet Paul Valery i Montpellier den 25. november. Denne hendelsen har også bidratt til å promotere hans nye bok “identitets århundre” publisert denne måneden av Michalon forlaget. Konferansen ble holdt i et amfi ved Universitetet Paul VALLERY med kapasitet på 230 plasser, som var stapp fullt.

“Fra avkolonisering til regional autonomi”

Avkoloniseringen var en av  globalisering  fasene . Etter å ha integrert alle territorier (Afrika og Asia) som  i begynnelsen av forrige århundre ikke allerede var en del i det europeiske handelssystemet , opprettelsen av stater som kalles “uavhengige” i slutten av femtiårene svarer til behovet for å overføre forvaltningen av disse enorme områdene til tamme politiske enheter og man trodde ville bli mer akseptert av folkene. Vold fra deres innfødte koloniserte brødre , vil være mer legitim enn den som ble brukt av europeere, betraktet,  med rette, som utenlandske okkupanter. Den avkoloniseringen, med få unntak, var ønsket og hyllet  av de tidligere metropoler som  kvitter seg med kostnadene for den tunge oppgaven med å opprettholde orden, og utøvelse av vold som  kolonialistene  brukte og misbrukte mot de koloniserte folkene  .

Hoved problemet med disse “uavhengige stater” er at de var i sin overveldende flertall dårlig tenkt, om ikke slurvet. Skapt for å tjene kolonisasjonen,  kunne de ikke svare  behovene til folkenes håp om frihet. Deres natur vil alltid forhindre dem. De er bygget for å kontrollere befolkninger og ikke til å tjene dem. Staten som stammer fra kolonisasjonen, er kun et autoritet, administrasjon, eller en slags vokter til disse fengsel-landene man kaller for tidlig ” selvstendige” land.
Til tross for deres produksjonsfeil og feilen på deres skapelse, hadde en geostrategisk faktor gitt dem beskyttelse og uventede levetid: Den kalde krigen, som hadde nedfelt prinsippet om ukrenkelige grenser som følge av kolonialismen. Dette prinsippet har blitt, med tiden,  “Bastille muren” som er angrepet i dag av de fleste mennesker som er fanget inni den.

Geopolitikk er mer dynamisk enn noensinne. Antall land tatt opp til FN har nesten blitt firedoblet siden etableringen av FN. I morgen, hvis regional autonomi eller føderalisme ikke kommer til unnsetning til tidligere kolonier, er det forventet en eksplosjon av dette tallet, slik det skjedde med europeiske stater som ble til av Westfalen traktaten i 1648:   350 stater på en gang!

Med mindre man tvinger diktatur over hele verden, er denne utviklingen uunngåelig. Dette er Alexis de Tocqueville, som så at økonomisk fremgang ville føre til lykken til demokratiet. Jo mer mennesker blir rike, jo mer søker de og går til større frihet og demokrati.

Spørsmålet i dag er ikke lenger å vite om  disse landene, skapt av kolonisering vil implodere eller ikke, men når?

For å unngå blodsutgytelser som i Rwanda, Kenya, Kongo, Afghanistan … for å nevne noen, etablering av regionale autonomi, uten juks på territorium eller på identiteten til hver folkegruppe som vil nytte av det , eller makt  som vil bli overført til det, er et nødstilfelle. Men hvis et land plaget av et nasjonalt spørsmål tviholder på  fornektelse av dens folk, vil det snart få trøbbel og blir feiet bort som en tsunami. Faktisk, med regional autonomi og føderalisme, vil den koloniale naturtilstanden forandre seg og bli mer demokratisk. Dette er den beste demokratiske overgangen  man kan lykkes med.

Hindringen til demokratisering er opposisjonen fra de nåværende styremaktene. Dilemmaet som skal løses er: Skal man akseptere og oppmuntre tiltredelsen av folk over hele verden til frihet og demokrati for alle eller å opprettholde diktaturer, koste hva det koste vil? Ønsker man makten mot folket eller frihet mot diktaturet?

Regional autonomi og føderalisme har fortjeneste av å ikke undergrave den territoriale integriteten til land og samtidig hjelpe sitt folk til å få tilgang til sine lovmessige rettigheter, herunder retten til å styre seg selv, retten til å kontrollere sin skjebne. ”

Under konferansen  stilte tilhørere, både pro-og anti autonomi, sine spørsmål.

Vi kan si at på slutten av konferansen, kan man kjenne på at publikum var helt bergtatt av ideene fra MAK og dens karismatiske leder, Mr. Ferhat Mehenni. Konferansen ble avsluttet med en autograf dedikasjon.