Close

11. august 2010

EU parlamentarikere støtter folket i Kabylia

Parlamentarikerne fordømmer de algeriske rettssakene i Kabylia

“De undertegnede parlamentarikerne Francois Alfonsi, Frieda Brepoels, José Bové, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Paul Besset, Bart Staes, Jean-Luc Bennahmias, Oriol Junqueras, Jill Evans og Isabelle Durant er opprørt over situasjonen for Berber/Amazigh urfolket i Kabylia i Nord-Afrika. De fordømmer rettssakene som pågår i Kabylia for “islamsk normalisering” av territorium som har tradisjoner for religiøs toleranse.

Vi ber myndighetene i EU, i henhold til Euro-Mediterranean  avtalen  undertegnet av Algerie, å minne de algeriske myndighetene deres engasjement “for å respektere demokratiske prinsipper og grunnleggende rettigheter.”