Close

20. juli 2016

En nyopprettet internasjonale advokatgruppe skal nå forsvare Kabylenes rett til selvbestemmelse

Advokat i Brussel domstolen, Philippe Wilmotte Chansay møtte lørdag 16. juli i Tyskland, en delegasjon av kabylske frihetforkjempere bestående av tidligere visepresident i den Kabylske provisoriske regjeringen i eksil, Mr. Abid Lyazid, Mr. Masin Enderle-Ammour og Mr. Ahmed Amrioui, for å danne en internasjonal gruppe av advokater for å forsvare kampsaken til kabylene. Her er uttalelsen fra delegasjonen:

Den arabisk-muslimske kolonialisten i Alger heller bensin på bålene som fører til spenninger og multipliserer aggressive provokasjoner. Flere frihetsforkjempere ble arrestert og deretter løslatt etter ulike forsøk på å skremme dem til taushet. De viste sin standhaftighet, og er frie i dag. Men andre Kabyler har i sin tur blitt truet om arrestasjon, og truet til å miste sine levebrød, slik som arbeid eller forretninger.

Institusjonalisert undertrykking fra kolonimakten i Alger har allerede resultert i de verste konsekvenser; nemlig favorisering av implantering av AQIM (Al Qaida i Maghreb) for å intensivere islamiseringen av Kabylia. Selv det algeriske skolesystemet forplanter den arabisk-muslimske indoktrinering i strid med den kabylske kulturen. Likevel, vil motstanden vinne.

Advokat Philippe Chansay Wilmotte, i Brussel domstolen er ansvarlig for å bygge en internasjonal gruppe av advokater. Denne gruppens oppgave er å forsterke motstanden i en tid da det er, mer enn noen gang, livsviktig for den kabylske nasjonen å kunne utøve retten til selvbestemmelse.

Den algeriske arabo-muslimske regjeringen forsøker med alle midler å trekke kabylene inn i en voldsspiral. Stadig foretas vilkårlige arrestasjoner av fredelige, ubevæpnede frihetsforkjempere i bevegelsen for selvbestemmelse av Kabylia (MAK). Kabylene nekter å gi seg til provokasjonene og ty til vold, slik arabomuslimene stadig forsøkere å provosere frem.

Tiden er kommet for FNs sikkerhetsråd til å være oppmerksomme på denne trussel fra den algeriske arabo-muslimske regjeringen mot internasjonal fred og sikkerhet som truer Nord-Afrika regionen. Trusselen foregår enten ved å øke tilstedeværelse i Kabylia av radikaliserte muslimer eller å multiplisere diskriminering og overgrep mot befolkningen i Kabylia. MAK kjemper for selvbestemmelse i Kabylia, og opptrer alltid fredelig i denne retningen.

Abid Lyazid
For the MAK

Kontakt :
avocatskabylie@gmail.com