Close

8. mai 2011

Det uavhengige Kabylia

For å gi et lite innblikk i hva det kabylske folket er, må jeg sitere hva intellektuelle skriver om dem. Med betraktninger om kabylenes uendelige kjærlighet til frihet

Den kabylske er en fri mann. Aldri, noen gang, eller i noen form, har han kjent slaveri eller noe som ligner slaveri.

Dette er trekk som er helt spesifikke for Kabylia. Det gjør dem den høyeste ære. Det gjør det mulig å plassere dem høyt i hierarkiet av de edleste nasjonene.

Ernest FALLOT i denne forbindelse i 1887 (i “Par delà de la Méditerranée” “på side 169):

Kabylia var uavhengig til 1857, mens nabo Algerie ble opprettet av Frankrike i 1839 var allerede kolonisert siden 1830.
Det tok 05 lange år med krig mot Frankrike før Kabylia ble kolonisert i 1857.
Algerie ble skapt under dette navnet i 1839. Kabylia, derimot, forble uavhengig ved siden av denne kolonialske “Algerie”  til 1857, da det ble angrepet og  okkupert militært.

I 1871 brøt et massivt opprør ut i hele Kabylia, som var da  okkupert av kolonistene og franske soldater. Kabylia ble så hardt straffet med massedrap og deportasjon av overlevende krigere til Caledonia og ble annektert til Algerie.
Imidlertid har Kabylia aldri vært “passivisert” i motsetning til hva franske kolonialister trodde! Ved å ha lenket Kabylia til sin “algeriske eiendom”, hadde kolonimakten og hæren uten å vite det utløst NEDTELLINGEN av deres tilstedeværelse på  kabylsk jord og dermed av  hele territoriet til Algerie som de selv  hadde opprettet.

Etter nær hundre år (93 år), fikk den franske kolonimakten en lekse:  De ble sparket ut til sitt hjemland etter en krig, som ikke varte mer enn syv år (1954 – 1962) …. Kabylia hadde vasket den uverdige 1857, utnyttet effektivt feilen til  kolonimakten for sin iver under den avskyelige undertrykkelsen  og anneksjonen av 1871. En leksjon for historien: Man “passiviserer” aldri et folk som elsker så høyt sin frihet og som er så kompromissløs når noen våger å ta fra dem deres verdighet! Man tuller ikke med det Kabylske folket! Dette er en melding til alle kolonister!