Close

6. september 2011

Det amazigh samfunnet og anti-semittisme

“… Den amazigh samfunnet synes å ha vært en av de få som ikke har opplevd anti-semittisme.”

Interférences culturelles judéo-berbères – Shlomo Elbaz

Azref, det amazigh rettsystemet ( i motsetning til det muslimske og jødiske) er helt uavhengig av den religiøse sfæren.

Azref i hovedsak,  er: “sekulære, egalitære, og pålegger ingen spesiell status til jøder, mens muslimske loven fastsetter jødiske (og kristne) status som dhimmis,« beskyttet », underlagt visse forpliktelser og forbud.

Jødene okkuperte en klar plass i den sosio-økonomiske berbisk landsbyen: de oppfylte vanligvis håndverker funksjonen (gullsmed, skomaker, blikkenslagerfaget) eller kjøpmann, begge spesialitet kunne være omreisende.