Close

29. desember 2010

Den islamske hæren

Muslimene prøver i dag å si at terrorisme er bare én måte å føre krig på, for å forsvare seg, prøve å frigjøre seg selv. De Arabiske-muslimske statene er udugelige eller nekter å engasjere seg massivt i en global krig mot enhver fiende “utpekt” av predikanter, imamer og av fredagkvelds muftier. Disse utpekte fiender blir snart fiender “av folket”, i en slik grad  at hemmelige armeer uten noen nasjonalitet  blir dannet for å gjennomføre en ukonvensjonell krig mot disse identifiserte fiendene.

Disse mini-hærene, som hevder å være opprørere, adlyder ikke noen Genève-konvensjon regler og er ikke nødt å erklære sine intensjoner før de slår til. Alt og alle er mål: stater, hærer, folk, sivile, kvinner, journalister, leger, religiøse, jøder, muslim-kollaboratører, tvilling tårn, trillinger broer …. deres strategi er å vise seg grusom for å skape frykt i utgangspunktet hos sine fiender, og blant sine egne også, spesielt blant dem som kan motsette seg deres metoder.

Muslimene støtter disse menneskene av to grunner: For det første fordi de håper at denne krigen vil gjør dem kjent og respekterte av verden. For det andre har jihadistene allerede terrorisert hele den muslimske verden før de angriper  andre.
Formere seg i den muslimske verden, inspirert av islamske verdier, snakker på vegne av islam og muslimene som er tause, ville det være dumt å ikke tenke at de er spydspissen av muslimske militære styrker som ikke kan sette opp en vanlig hær i stand til å møte ansikt til ansikt med langt overlegne styrker.

Islamske jihadister fører ikke krig mot vanlige hærer. De angriper dem som disse hærene er ment å beskytte. De vanlige arabiske land hærer  har vært slått flate av et lite land av rotløse jøder. Derfor fortrenger disse væpnede jihadister disse inkompetente og ineffektive hærer. De synes å si: Hvis de vanlige arabiske-muslimske væpnede styrker er ute av stand til å beseire regulære hærer av fienden, er vi i stand til å beseire våre fiender, sivilbefolkning av stater som har sterke hærer.

Enhver gjennomsnitt vestlig kommer til å tenke: Muslimene er terrorister. Ikke at enhver muslim er en terrorist, men alle muslimer gjør alt de kan for å anta at de er terrorister. I denne medieverden, er hver nasjon bildet den viser av seg selv. De islamske jihadister er for tiden det eneste bilde av islam. Det er 5 milliarder